เว็บตรง ศบค. เผยพบผู้ป่วยเคส ดีเจมะตูม เพิ่ม 2 ราย เตือนปกปิดข้อมูลมีโทษ

เว็บตรง ศบค. เผยพบผู้ป่วยเคส ดีเจมะตูม เพิ่ม 2 ราย เตือนปกปิดข้อมูลมีโทษ

ศบค. เผยพบผู้ป่วยจากเคส ดีเจมะตูม เพิ่มอีก 2 ราย เว็บตรง ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเป็น 26 ราย พร้อมเตือนปกปิดข้อมูลมีความผิด แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ​หรือ ศบค. เปิดเผยว่าพบผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้ ดีเจมะตูม เพิ่ม 2 ราย ทำให้ในขณะนี้ยอดผู้ป่วยสะสมจากกลุ่มดังกล่าวขยับขึ้นเป็น 26 ราย

พร้อมรายงานอีกว่ามีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 113 ราย สัมผัสเสี่ยงต่ำ 53 ราย ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะมีการทยอยรายงานภายในสัปดาห์นี้

จากการสอบไทม์ไลน์ผู้ป่วย 24 ราย ยังพบหลายคนให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันทั้งๆที่ไปในสถานที่ใกล้เคียงกัน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น บางคนปกปิดข้อมูล จนทำให้เจ้าพนักงานกรมควบคุมโรคเกิดความสับสน ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดออกไป โดยการป้องกันควบคุมอาจทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันการณ์

ขณะเดียวกัน กรมควบคุมโรค ได้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กทม. ให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับเคสดีเจมะตูมอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ดังนี้

1.มีความผิดฐานขัดขวางหรือไม่อำนวยสะดวกแก่เจ้าพนักงานโรคติดต่อ ตามมาตรา 55 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

2.มีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน อาจนำไปสู่ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายตามมาตรา 137 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อาจรวมไปถึงสถานที่ที่จัดงานสังสรรค์ อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค และไม่จัดให้มีมาตรการการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

รวมไปถึงบุคคลที่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนการห้ามทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัด ซึ่งเป็นมาตรการตามข้อกำหนดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องระวังโทษจำคุก 2 ปีและปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งพื้นที่ กทม.ถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามคำสั่ง ศบค. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ฉะนั้นต้องติดตามว่าจะมีรายงานความผิดตามกฎหมายอย่างไรในช่วง 1-2 วันนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ลด 90% ค่าธรรมเนียมเหลือ 0.01%

จากกรณีมติครม. ออกมาตราการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ หนึ่งในนั้นคือการปรับลดอัตราค่า “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ปี 2564 และค่า ธรรมเนียม ดังนี้

1.ลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ลง 90% เหลือจ่าย 10% ได้แก่

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นประโยชน์อื่น นอกจากเหนือเกษตรกรรม และที่อยู่ศัยอาศัย

ที่ดินหรือที่อยู่อาศัยที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ จะได้รับการลดภาษี 90%

2.ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท เหลือ 0.01%

ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยให้ลดภาษีภาษีในอัตรา 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บของปี 2564

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นประโยชน์อื่น นอกจากเหนือเกษตรกรรม และที่อยู่ศัยอาศัย

ที่ดินหรือที่อยู่อาศัยที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ จะได้รับการลดภาษี 90%

ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยจะลดค่าธรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังนี้

ที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ล้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

ห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุดในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการจดทะเบียนการโอน การจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้

มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียม ส่งผลให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสูญเสียรายได้ 41,445 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ทาง ครม. เห็นควรมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสรรชดเชยรายได้ให้แก่ อปท.ตามความเหมาะสมด้วย เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง